PDF Drukuj Email

 

Publikacje dotyczące Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego


Publikacje projektu SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST
realizowanego w latach 2014-2015


Samorządowa służba cywilna. Obszary metropolitalne. Zagospodarowanie przestrzenne.
Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce

Piotr Kopyciński (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-97-9


Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-18-4Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober, Michał Kudłacz (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978–83–89410–03–0


Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-23-8


Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach

Stanisław Mazur (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-87-0


Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Tom II

Piotr Kopyciński (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-92-4Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Piotr Kopyciński (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-72-6


Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Kraków 2015

do pobrania

978-83-89410-67-2


Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-62-7


Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober (red.)

Kraków 2015

do pobrania

978-83-89410-57-3


Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?

Maciej Frączek (red.)

Kraków 2014

do pobrania

 

ISBN 978-83-89410-52-8

Publikacje projektu PODNIESIENIE JAKOŚCI DZIAŁANIA URZĘDÓW I USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WDROŻENIE ZAKTUALIZOWANEJ METODY PRI W GMINACH I POWIATACH
realizowanego w latach 2010-2011Reformowanie polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty zagadnienia

Stanisław Mazur (red.)

Kraków 2011

do pobrania

 

ISBN 978-83-89410-96-2
Rozwój instytucjonalny samorządów małopolskich - wyniki badań

Jarosław Bober (red.), Barbara Gil, Marcin Kukiełka

Kraków 2011

do pobrania

 

 


Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych

Jarosław Bober (red.)

Kraków 2011

do pobrania

 

ISBN 978-83-89410-86-3

 

 
Katalog narządzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym

Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2011

do pobrania

 

ISBN 978-83-89410-91-7
Analiza instytucjonalna gminy

Jarosław Bober, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2010

do pobrania 

 

ISBN978-83-89410-61-0
Analiza instytucjonalna powiatu

Jarosław Bober, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2010

do pobrania

 

ISBN 978-83-89410-66-5

 

 

Publikacje PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO
realizowanego w latach 2001-2004
Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych

Jarosław Bober, Stanisław Mazur (red.), Bohdan Turowski, Marcin Zawicki

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-15-X
Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów

Stanisław Mazur, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego. Przewodnik dla samorządów

Stanisław Mazur, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-35-4
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego. Przewodnik dla samorządów

Stanisław Mazur, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Analiza instytucjonalna urzędu wojewódzkiego. Przewodnik dla administracji rządowej w województwie

Krystyna Kollbek (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego

Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki

Marcin Zawicki, Stanisław Mazur, Jarosław Bober (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-20-6
Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego. Przewodnik dla samorządów lokalnych

Jarosław Bober, Anatol Władyka, Marcin Zawicki(red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 3-89410-45-1
Wskaźniki ilościowe w obszarach zarządzania

Alan Mitchell, Małgorzata Owsiany, Marcin Zawicki

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Wskaźniki realizacji usług

Wiesław Wańkowicz

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych

Pierre Charette, Alan Mitchell, Stanisław Mazur (red.), Eric McSweeney

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów

Janina Filek (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-05-2
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Zeszyty ćwiczeniowe

Wiesława Borczyk, Janina Filek, Sławomir Kmak, Marek Wójcik

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-25-7

 

 
Copyright PRI 2014