Witamy na stronie projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany był w partnerstwie przez: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (lider), Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej z udziałem pracowników naukowych z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Katedry Prawa Publicznego w latach 2013-2015.

 


Copyright PRI 2014